• Uvod

  Enigma Bolt System se od 2002.godine profesionalno bavi proizvodnjom kontejnera i kontejnerskih objekata.

  Proizvodni proces (VIDEO):

  Usavršavanjem tehnologije, sakuplanjem iskustava, došli smo do niza poboljšanja kako u kapacitetu proizvodnje, načinu transporta i montaže na udaljenilm lokacijama, tako i u ceni. Enigma Bolt System sa proizvedenih 120.000m2 i dinamikom proizvodnje od 35 T-pack konejnera u jednoj smeni, spada u vodeće proizvođače u regionu.

 • Kapacitet

  Na bazi višegodišnjeg iskustva u proizvodnji kontejnera, može na bazi zahtevanog kapaciteta da isprojektuje fabriku.

  Orijentaciono:

  Pogon sa 1500m2, 90 zaposlenih u smeni, sa pratećom opremom, može da proizvede 20 000 T-pack kontejnera godišnje.


 • Robotizacija

  Enigma Idea, prateći savremene trendove a u cilju povećannja produktivnosti, je koncipirala spojeve tako da mogu da se primene robotizovane linije za zavarivanje i sečenje.

  film1..film2..film3.. film4..

 • Montažni Čvorovi Konstr.

  Montažne veze konstrukcije kontejnera, omogućava prekomorski transport u transportnim kontejnerima, takođe mogu se isporučivat i vangabaritne konstrukcije.

 • "Savijanje" panela u uglu

  Paneli koji su spremni da se saviju i formiraju ćošak kontejnera